Panama

Artikelindex

Gevangenissen

De omstandigheden in de Panamese gevangenissen zijn zwaar. Door Panama zijn er verschillende mensenrechtenverdragen geratificeerd. In de praktijk blijkt echter dat er nogal eens van deze verdragen wordt afgeweken. Uit verschillende rapporten opgemaakt door de Verenigde Naties en de Verenigde Staten blijkt dat de Panamese gevangenissen te kampen hebben met overbevolking, slechte sanitaire voorzieningen en slechte medische hulp.

De omstandigheden in de gevangenissen van Panama worden in de volgende paragrafen toegelicht:

5.1 Overbevolking
Een van de grootste problemen in de gevangenissen in Panama is de overbevolking. In 2010 was er in de Panamese gevangenissen plek voor 7,187 gedetineerden. De gevangenispopulatie bestond toen echter uit 12,293 gedetineerden. Op het moment van schrijven (maart 2013) is dit aantal alweer gegroeid. Er zijn verschillende oorzaken voor de overbevolking van de gevangenispopulatie in Panama. Een daarvan is dat verdachten van een strafbare feit tijdens het voorarrest en de voorlopige hechtenis in dezelfde cel worden gezet als reeds veroordeelde gedetineerden. Het voorarrest en de voorlopige hechtenis duren in Panama in de praktijk langer dan zoals wettelijk voorgeschreven in het Panamese Wetboek van Strafvordering. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in Panama slechts 30% van de gevangenispopulatie daadwerkelijk is veroordeeld en een opgelegde gevangenisstraf uitzit.

De overbevolking in de Panamese gevangenissen zorgt voor spanningen tussen de gedetineerden. Hierdoor nemen de geweldsincidenten binnen de gevangenissen toe en daarmee ook de onveiligheid voor gedetineerden. Wapens en drugs circuleren vaak, binnen de gevangenismuren, vrij rond.

Doordat er weinig bewaking is binnen de gevangenis, komt het vaak voor dat gevangenen ontsnappen.

5.2 Medische hulp
De medische assistentie in de Panamese gevangenissen is slecht. De meest voorkomende ziektes in de Panamese gevangenissen zijn HIV/aids, tuberculose en hepatitis B. In 2010 waren er voor de gehele gevangenispopulatie slechts 14 artsen beschikbaar en ook alleen gedurende beperkte uren.

5.3 Contact met de buitenwereld
Voor meer informatie over bezoekerstijden in de gevangenissen van Panama kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

5.4 Corruptie
Corruptie in de Panamese gevangenissen is aan de orde van de dag. Zolang een gedetineerde geld tot zijn beschikking heeft is veel mogelijk. Er moet vaak extra betaald worden voor meer of beter voedsel, recreatietijd, goede baantjes, bezoektijd, dekens, zeep etc. Alles kost geld.

Eén van de oorzaken van de corruptie van het gevangenispersoneel is dat het salaris dat zij ontvangen (en waarvan zij hun gezin moeten onderhouden) vaak heel laag is. Het gevangenispersoneel vult dit salaris aan door het ontvangen van geld van gedetineerden.

Referenties:

Human Rights Report: Panama 2010 geraadpleegd via: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/wha/154514.htm