Dominicaanse Republiek

Artikelindex

Gevangenissen

De omstandigheden in de gevangenissen op de Dominicaanse Republiek zijn zwaar. Er zijn door de Dominicaanse Republiek verschillende internationale mensenrechtenverdragen ondertekend en geratificeerd, in de praktijk blijkt nogal eens van deze verdragen afgeweken te worden. In de afgelopen jaren is beleid opgesteld om het gevangenissysteem te verbeteren. Dit om de mensenrechten van de gevangenen op de Dominicaanse Republiek te waarborgen. Dit nieuwe beleid omvat bijvoorbeeld regels omtrent de strafbaarstelling van mishandeling en marteling.

Op basis van rapportages van de United Nations en het Rode Kruis kan geconcludeerd worden dat vooral overbevolking, slechte sanitaire voorzieningen en intimidatie in de gevangenissen voor problemen zorgen. De United Nations en het Rode Kruis voert regelmatig controlebezoeken uit om de naleving van diverse internationale verdragen en richtlijnen te controleren. De omstandigheden in de gevangenissen op de Dominicaanse Republiek worden in de volgende paragrafen toegelicht.

Referenties:

5.1 Overbevolking
Een van de grootste problemen van de gevangenissen op de Dominicaanse Republiek is overbevolking. Er zitten teveel gedetineerden in de gevangenissen. De capaciteit van de gevangenissen schiet tekort. In 2011 had de Dominicaanse Republiek een gevangenenpopulatie van 20.969 personen, terwijl op grond van de gevangenissencapaciteit maar 11.455 personen werden toegestaan. In de afgelopen jaren (2000-2010) is de omvang van de gevangenispopulatie alleen maar toegenomen en zijn de omstandigheden in de gevangenissen verslechterd. Dit geldt ook voor de vrouwengevangenissen. Het komt voor dat door een tekort aan cellen gevangenen in gezamenlijke ruimtes moeten slapen en zelfs in de gangen tegen elkaar aan liggen. De criminaliteit, onveiligheid en de sociale onrust zijn toegenomen. In 2005 zijn er in de gevangenis in Higuey op de Dominicaanse Republiek 136 doden gevallen na een rel die in de gevangenis was uitgebroken waarbij gedetineerden en tevens leden van een bende in de gevangenis bedden in brand hadden gezet.

Er zijn verschillende oorzaken voor deze hoge mate van overbevolking. Verdachten die in voorarrest gehouden worden verblijven in de gevangenissen waar ook de reeds veroordeelden gedetineerden verblijven. Dit zorgt voor overbelasting in de gevangenis. Bovendien is de periode van voorarrest vrij lang, en kan deze ook nog met een aanzienlijke duur worden verlengd. Ook verdachten van relatief kleine vergrijpen worden vaak in voorarrest gehouden, waardoor de gevangenispopulatie toeneemt. Op de Dominicaanse Republiek wordt voor veel delicten (zowel lichte als zware delicten) gevangenisstraf opgelegd. De oplegging van alternatieve sancties als hoofdstraf is nauwelijks aan de orde. Het probleem met geldboetes is dat de veroordeelden deze geldboete vaak niet kunnen betalen en dus in de gevangenis belanden. Dit resulteert in nog meer gedetineerden in de toch al overbevolkte gevangenissen.

De overbevolking van de gevangenissen kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de gedetineerden, de hygiëne en sanitaire voorzieningen. Ziektes en gezondheidsproblemen verspreiden zich snel in de overvolle gevangenissen. Ook kan overbevolking resulteren in een gebrek aan voedsel en drinkwater. Er zijn immers teveel gevangenen die van dezelfde hoeveelheid moeten eten en drinken.

5.2 Gezondheid
Doordat er in de gevangenis onvoldoende voedzaam voedsel en geen schoon drinkwater beschikbaar is, gaat de gezondheid van de gevangenen achteruit. Vaak hebben gevangenen beperkte toegang tot een douche of stromend water en zijn keukenvoorzieningen onhygiënisch. Omdat tevens de sanitaire voorzieningen (in de overbevolkte cellen fungeert een gat in de grond meestal als toilet) het te wensen overlaten, is de gevangenis een broedplaats voor ziekten en gezondheidsproblemen. Voornamelijk tuberculose, cholera en HIV/AIDS zijn ziektes die vaak voorkomen.

5.3 Medische hulp
In de Dominicaanse gevangenissen zijn de basisvoorzieningen voor medische zorg aanwezig, maar over het algemeen blijft deze medische zorg beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De kwaliteit van de medische zorg verschilt per gevangenis, maar is over het algemeen slecht. Ook een tekort aan dokters zorgt voor een verslechtering van de medische omstandigheden. Overigens moet er voor medicijnen bijna altijd betaald worden.

Er is veel drugs voorhanden in de gevangenissen, dit zorgt voor problemen. Voornamelijk wanneer gedetineerden verslaafd zijn aan drugs worden ze niet behandeld zoals dat zou moeten.

5.4 Contact met de buitenwereld
Er zijn mogelijkheden om gedetineerden te bezoeken in de Dominicaanse gevangenissen.

Op officiële bezoekdagen kan er bezoek van familieleden ontvangen worden. Deze officiële bezoekdagen zijn per gevangenis verschillend. Om het regelen van het bezoek te vergemakkelijken kan het ministerie van Buitenlandse Zaken worden ingeschakeld.

De praktijk leert dat de lokale advocaten hun cliënten niet of nauwelijks bezoeken. Wanneer PrisonLAW gedetineerden bezoekt op de Dominicaanse Republiek wordt altijd getracht dat cliënten minimaal één keer kunnen worden bezocht.

Het is eveneens mogelijk om in de gevangenis brieven te verzenden of ontvangen. Deze brieven kunnen in het Nederlands geschreven worden. Bovendien is het mogelijk om pakketten te ontvangen. Hier liggen wel beperkingen op, deze zijn per gevangenis verschillend. Zo is het niet mogelijk om glazen potten, petjes, zonnebrillen, schoenen met hakken of alcohol te verzenden. Reken er in ieder geval op dat pakketten worden opengemaakt en gecontroleerd.

De Nederlandse ambassade in de Dominicaanse Republiek bezoekt Nederlandse gedetineerden met regelmaat. Ook ontvangen Nederlandse gedetineerden bezoek van kerkelijke organisaties en de reclassering.

5.5 Corruptie
Het gevangenispersoneel op de Dominicaanse Republiek blijkt zeer corrupt te zijn. Zolang een gedetineerde geld tot zijn beschikking heeft, is veel mogelijk. Er moet vaak extra betaald worden voor meer of beter voedsel, recreatietijd, goede baantjes, bezoektijd, dekens, zeep et cetera. Alles kost geld. Eén van de oorzaken van de corruptie van het gevangenispersoneel is dat het salaris dat zij ontvangen (en waarvan zij hun gezin moeten onderhouden) vaak heel laag is. Het gevangenispersoneel vult dit salaris aan door het ontvangen van geld van gedetineerden.

Uit rapportages van de Verenigde Naties blijkt bovendien dat het voorkomt dat gevangenen worden misbruikt door gevangenispersoneel en gevangenisbewaarders. Dit komt mede doordat bewakers geen enkele training krijgen voordat ze in de gevangenis gaan werken.

Referenties: