Dominicaanse Republiek

Artikelindex

Algemeen

1.1 Geografische ligging
De Dominicaanse Republiek ligtin de Caribische Zee en deelt het eiland “Hispaniola” met Haïti. Ten oosten van de Dominicaanse Republiek ligt het eiland Puerto Rico. De hoofdstad van de Dominicaanse Republiek is Santo Domingo.

1.2 Klimaat
De Dominicaanse Republiek heeft een tropisch klimaat met redelijk constante temperaturen tussen de 28 en 33 graden Celsius. Het land heeft in het noordoosten een relatief hoge vochtigheidsgraad. Het zuidwestelijke puntje van de Dominicaanse Republiek heeft een warm steppeklimaat. Dit vanwege de lage neerslaghoeveelheden die in dit gebied vallen.

1.3 Tijdsverschil
De Dominicaanse republiek ligt ten westen van Nederland. Dit betekent dat het in de winter 6 uur vroeger is in de Dominicaanse Republiek; in de zomer bedraagt het tijdverschil 5 uur.

1.4 Bevolking
In de Dominicaanse Republiek wonen ongeveer 10 miljoen mensen (schatting 2012), waarvan meer dan 2 miljoen in de hoofdstad Santo Domingo. De Dominicaanse bevolking bestaat naar schatting voor 73% uit mensen met Europese, Indiaanse en Afrikaanse voorouders. Rond de 16% van de bevolking bestaat uit blanke Europese, vooral Spaanse mensen. Daarnaast bestaat 11% van de bevolking uit mensen van West-Afrikaanse afkomst.

1.5 Taal
De officiële taal van de Dominicaanse Republiek is de Spaanse. Engels wordt slechts op zeer kleine schaal gesproken.

1.6 Godsdienst
De heersende religie op de Dominicaanse Republiek is het rooms-katholicisme. De overgrote meerderheid - meer dan 95% - van de huidige Dominicaanse bevolking is katholiek. Er is sprake van vrijheid van godsdienst, waardoor ook overige godsdiensten (5%) worden toegelaten.

1.7 Geschiedenis

Het eiland Quisqueya werd in 1492 ontdekt door Columbus. Hij noemde het La Española. Het eiland werd een springplank voor Spaanse veroveraars vanuit het Caribisch gebied naar het Amerikaanse vasteland. Door het Verdrag bij de Vrede van Rijswijk (een vredesverdrag tussen onder andere Denenmarken, Zweden, Spanje, Engeland en Nederland enerzijds en Frankrijk anderzijds) moest Spanje één derde deel van het gebied (het westelijk deel) aan Frankrijk afstaan. Dit gebied werd later in 1804: Haïti.

Het oostelijk deel van het eiland (destijds Santo Domingo genoemd) werd in 1821 onafhankelijk van Spanje, maar is vervolgens 22 jaar geregeerd door de Haïtianen. Uiteindelijk is het oostelijk deel geheel onafhankelijk geworden van de Haïtianen op 27 februari 1844 onder de officiële naam: Republica Dominicana. Deze dag is thans nog een nationale feestdag.

In de eerste jaren na de onafhankelijkheid van Haïti had de Dominicaanse Republiek moeite om als onafhankelijke natie te functioneren. In 1861 keerden de Dominicanen vrijwillig terug onder het gezag van het Spaanse rijk, maar twee jaar later kwam er een oorlog die de onafhankelijkheid op 30 mei 1865 herstelde.

Een reeks van onrustige, niet representatief gekozen staatshoofden volgden. Deze periode werd afgesloten door de dictatuur van Rafael Leonidas Trujillo die regeerde van 1930 tot 1961. Juan Bosch werd hierna gekozen tot president in 1962, maar werd na een militaire coup in 1963 afgezet. In 1965 volgde opnieuw een militaire opstand, ditmaal met als doel de macht van Bosch te herstellen. Deze opstand werd gesteund door de Verenigde Staten, die 42.000 militiaren naar het eiland stuurden. Nadat de opstand was geslaagd werd een overgangsregering gevormd en werden verkiezingen uitgeschreven. Bij die verkiezingen werd Bosch verslagen door Joaquin Balaguer. Balaguer hield – met uitzondering van de jaren tussen 1978 en 1986 – tot 1996 de macht. In dat jaar werd hij, door internationale reacties op verkiezingsfraude gehouden in 1994, via gehouden verkiezingen uit de macht ontheven. Hierna is Leonel Fernandez Reyna verkozen tot president. Tijdens de verkiezingen van 2000 werd Leonel Fernandez Reyna opnieuw tot president gekozen. Op 20 mei 2012 is de nieuwe president van de Dominicaanse Republiek gekozen, namelijk Danilo Medina. Hij is lid van de Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en zal op 16 augustus 2012 worden geïnstalleerd.

1.8 Politieke structuur
De staatsvorm in de Dominicaanse Republiek is een representatieve democratie. Deze is gevormd naar het Franse model. De overheid is daarbij verdeeld in de uitvoerende, wetgevende en de rechterlijke macht. De president heeft met zijn kabinet de uitvoerende macht in handen. Hij is hoofd van de Dominicaanse Republiek met onder hem het congres en het huis van afgevaardigden. Deze worden allen individueel gekozen en beschikken over de wetgevende macht.

De president heeft de uiteindelijke macht en kan (wetgevende) beslissingen maken zonder dat de afgevaardigden hierover een veto kunnen uitspreken. De president is tevens hoofd van het leger. Elke 2 jaar heeft de Dominicaanse Republiek verkiezingen. Om de 4 jaar wordt er een president gekozen en in de tussenliggende 2 jaar een congres. Daarbij kiest elke provincie een lid voor de senaat.

Er zijn drie grote politieke partijen in de Domincaanse Republiek, namelijk de Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de sociaaldemocratische Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en de Christelijke Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Daarnaast zijn er nog vele kleine organisaties en partijen die zich verkiesbaar stellen of zich met de politiek bemoeien.

Referenties:

- Wikipedia. Geraadpleegd via www.wikipedia.org

- CIA- The world factbook. Geraadpleegd via www.cia.gov