Europa

Nederlandse gedetineerden in Europa

Jaarlijks is er een toename van Nederlandse gedetineerden in Europa. Sinds 2000 is het aantal gedetineerden toegenomen van 1900 tot ruim 2300 eind 2004. De Nederlandse gedetineerden zitten verspreid over 81 landen, waaronder 22 landen van de Europese Unie. Ongeveer 60% van alle Nedelandse gedetineerden zit vast in een EU-lidstaat.

Overzicht van Nederlandse gedetineerden in Europa:

- België 79;
- Duitsland 438;
- Frankrijk 235;
- Finland 5;
- Griekenland 17;
- Groot-Brittannië 120;
- Hongarije 9;
- Ierland 16;
- Italië 113;
- Luxemburg 18;
- Noorwegen 30;
- Oostenrijk 14;
- Polen 8;
- Portugal 79;
- Slovenië 1;
- Spanje 329;
- Turkije 48;
- Tjechië 6;
- Zweden 28;
- Zwitserland 7.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een complete lijst van Nederlandse gevangenen in het buitenland vindt u hier op de website van het ministerie van buitenlandse zaken.

Mocht u bij de besproken landen niet het land vinden dat u zoekt, dan wil dat niet direct zeggen dat op dat land geen landenspecialist werkzaam is. U kunt de stichting via een email hierover raadplegen.


Geraadpleegde bronnen:

  • Bijlage Kamerbrief inzake consulaire bijstand aan gedetineerden in het buitenland d.d. 4-12-2007.
  • Kamerstukken II 83928, Algemene rekenkamerrapport, Gedetineerdenbegeleiding Buitenland, SDU uitgeverij, Den Haag 2005.
  • PrisonLAW
  • In de Europese Unie geldt de ‘wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties’ (WETS). De WETS gaat over strafoverdracht tussen Nederland en landen in de Europese Unie. De WETS is in Nederland ingevoerd op 1 november 2012. In de wet staan de nieuwe Europese afspraken over strafoverdracht. Zie voor meer informatie ‘Straf in NL’.