Vietnam

Artikelindex

Algemeen

1.1 Geografische ligging
Vietnam ligt in Zuidoost Azië. De westkant van Vietnam grenst aan Cambodja en Laos, de noordkant aan China. De oostkust van Vietnam grenst aan de Golf van Thailand, de Golf van Tonkin en de Zuid Chinese Zee. De hoofdstad van Vietnam is Hanoi en ligt in het noorden van het land.

1.2 Klimaat
Het klimaat van het zuiden van Vietnam is tropisch, de gemiddelde temperatuur is 32 graden Celsius. Van juni tot en met oktober is het regenseizoen, wat gekenmerkt wordt door korte, hevige regenbuien. Het klimaat in het noorden van Vietnam wordt bepaald door de moesson. In het noorden is het regenseizoen van mei tot en met september. Van oktober tot maart is het droge seizoen.

1.3 Tijdsverschil
Gedurende de zomertijd is het in Vietnam 5 uur later dan in Nederland. Gedurende de wintertijd is het in Vietnam 6 uur later dan in Nederland.

1.4 Bevolking
In Vietnam wonen (volgens de volkstelling van 2011) ruim 90 miljoen mensen. Hiervan woont 30% in de grote steden. Vietnam wordt bewoond door verschillende etnische groeperingen. Verreweg het grootste deel van de Vietnamese bevolking is Kinh (85.7%). In Vietnam wonen 54 minderheidsgroeperingen, zoals: Tay, Thai, Muong, Khmer, Mong en Nung.

1.5 Taal
De officiële taal van Vietnam is het Vietnamees. Verder wordt er als tweede taal Engels gesproken. Ook wordt er, in veel mindere mate Frans, Chinees, Khmer en lokale dialecten gesproken.

1.6 Godsdienst
Volgens de census van 2007 is het overgrote merendeel (85%) van de Vietnamese bevolking Boeddhistisch, een groot deel van deze 85% is niet praktiserend. Uit rapportages van bijvoorbeeld Human Right Watch blijkt dat de vrijheid van godsdienst in Vietnam niet voldoende gewaarborgd wordt. De overheid spreekt deze bevinding tegen en stelt dat er wel degelijk vrijheid van godsdienst is. Het blijkt echter dat alleen religieuze activiteiten en groeperingen die goedgekeurd zijn door de overheid in Vietnam bestaansrecht hebben. De overheid houdt strikt toezicht op religieuze groeperingen en grijpt in wanneer het belijden van een religie, in de ogen van de Vietnamese overheid, in strijd is met het landsbelang. In praktijk betekent dit dat de Vietnamese bevolking niet vrij is om hun geloof naar keuze in vrijheid te praktiseren.

1.7 Geschiedenis
Na een bloedige oorlog werd Vietnam in 1887 een kolonie van Frankrijk en deel van het Franse Indochina. De Fransen hadden de macht in Vietnam tot de Tweede Wereldoorlog. In 1941 viel Japan het Franse Indochina binnen. Tijdens de bezetting van Vietnam door de Japanners groeide het verzet tegen de kolonisatie en de heerschappij van de Japanners. Er ontstond een verzetsbeweging, de communistische Viet Minh, die als doel had Vietnam weer haar onafhankelijkheid terug te geven. Vietnam verklaarde zich in 1945 onafhankelijk van Frankrijk. In 1954 werd in Geneve een akkoord opgesteld, waarin het Franse Indochina ontbonden werd, en Vietnam opgedeeld werd in een communistisch noorden en een niet-communistisch zuiden. De jaren die volgden kenmerken zich door spanningen tussen het noorden en zuiden van Vietnam. In 1964 begon de US te interveniëren in het conflict en ondersteunde het niet communistische zuiden in het strijd tegen het communisme en de Viet Cong (welke ondersteund werd door diverse communistische staten). Op het hoogtepunt van de betrokkenheid in het conflict waren er 500.000 Amerikaanse soldaten aanwezig op Vietnamees grondgebied. In 1973 trok Amerika, na grote weerstand tegen de oorlog van haar bevolking, haar troepen terug. Nadat in 1975 het communistische noorden ook Saigon (Ho Chi Minh) veroverd had, werd het land weer een eenheid. In 1976 werd de Socialistische Republiek Vietnam uitgeroepen.

1.8 Politieke structuur
De socialistische republiek Vietnam kent een eenpartijstelsel. De enige politieke partij in Vietnam is de Communistische partij. Vietnam wordt geleid door een President, een Minister-President, een ministerraad en een volksvertegenwoordiging. Volgens de Vietnamese constitutie (herschreven in 1992) is de President het staatshoofd en het hoofd van het leger. De President wordt gekozen door (en is afkomstig uit) de volksvertegenwoordiging. De Minister-President is hoofd van de regering. Hij staat aan het hoofd van de ministerraad met 29 leden. De ministers worden aangesteld (en zijn afkomstig uit) de volksvertegenwoordiging. De volksvertegenwoordiging heeft de wetgevende macht. De volksvertegenwoordiging bestaat uit 498 leden en wordt voorgezeten door eenvoorzitter. Opvallend is dat de hoogste rechtsprekende instelling, de Superior Court, verantwoordelijkheid moet afleggen aan de volksvertegenwoordiging.

Aangezien de wetgevende macht ook intervenieert met de rechtsprekende macht, en de kandidaten voor de uitvoerende macht afkomstig zijn en gekozen worden door de volksvertegenwoordiging, kan geconcludeerd worden dat er geen sprake van de scheiding der machten in Vietnam.


Referenties