Turkije

Artikelindex

Het Wots verdrag

Turkije heeft het Wots-verdrag op 19 juni 1985 geratificeerd. Drie jaar later op
3 september 1988 is het verdrag in werking getreden.

Overzicht van de gerechtelijke organisatie

[12]

RechtsysteemTurkije
(klik voor grotere afbeelding)


[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Ottomaanse_rijk#Einde_van_het_Ottomaanse_Rijk
[2] www.minbuza.nl
[3] www.wikipedia.nl
[4] Zie artikel 1 Tgrw. verklaart dat Turkije een Republiek is. Artikel 2 Tgrw. geeft aan dat Turkije een democratisch, sociaal en seculiere rechtstaat is, die de openbare vrede, nationale solidariteit en rechtvaardigheid, respect voor mensenrechten, loyaliteit aan het gedachtegoed van Ataturk en de beginselen van het preambule waarborgt. Vervolgens geeft artikel 4 Tgrw. weer dat deze artikelen niet gewijzigd kunnen worden. Tevens is het niet mogelijk om wetsvoorstel tot wijziging in te dienen.
[5] De competentie van de staatsveiligheidsrechtbanken betreft delicten tegen de veiligheid van de staat. De procesregels van deze rechtbanken zorgen voor een verdere inperking van de rechten van verdachten dan bij gewone rechtbanken. Bovendien is de doodstraf afgeschaft. Zie www.minbuza.nl
[6] Vrij vertaald door Alper Cinar.
[7] Zie artikel 46 TWvSr.
[8] Zie artikel 47 TWvSr en artikel 48 TWvSr.
[9] Zie artikel 49 TWvSr.
[10] Zie Artikel 50 TWSvt.
[11] Strafverzwarende omstandigheden zijn hierbij niet in het acht genomen. Het is dus goed mogelijk dat onder strafverzwarende omstandigheden de straf voor drugsdelicten hoger is dan tien jaar. Er zijn verschillende deelnemingsvormen voor drugsdelicten. Tevens kunnen de drugsdelicten in verschillende categorieën onder gebracht worden.
[12] http://www.yargitay.gov.tr/english/judiciarysystem.php