Turkije

Artikelindex

Drugsdelicten

De volgende bepalingen van het Turkse strafrecht zijn van toepassing op drugsgerelateerde feiten. Artikel 13 van het Turkse wetboek van Strafrecht (verder TWvSr) geeft aan dat het Turkse recht van toepassing is op verdachten van productie en handel in drugs, verslavende middelen en/of pepmiddelen, en in het geval van het aanzetten tot gebruik van drugs, verslavende middelen en/of pepmiddelen. [6]

Artikel 45 TWvSr geeft aan dat de sanctie bestaat uit gevangenisstraffen en administratieve boetes. De gevangenisstraf is onder te verdelen in zware levenslange gevangenissenstraffen, levenslange gevangenisstraffen en tijdelijke gevangenisstraffen [7]. De zware levenslange gevangenisstraffen en de levenslange gevangenisstraffen eindigen met het overlijden van de gevangene. Het verschil tussen de beide is dat bij de zware levenslange gevangenisstraf de uitvoering onder strenge voorschriften plaatsvindt [8]. De tijdelijke gevangenisstraf wordt verdeeld in kortlopende en langlopende straffen. Kortlopende straffen zijn gevangenisstraffen van een jaar of minder [9]. Deze kortlopende gevangenisstraffen kunnen worden omgezet naar administratieve boetes, schadevergoedingen, leerprojecten, plaatsverboden, dienstverlening, inbeslagname van rijbewijzen en andere certificaten [10]. Drugs gerelateerde artikelen in het TWvSr zijn artikel 188 tot en met 193 TWvSr. De straffen die voor drugsdelicten worden gegeven variëren van twee maanden tot 10 jaar [11].