Turkije

Artikelindex

Geschiedenis

De val van het Ottomaanse Rijk betekent de geboorte van de Republiek Turkije. Het Sykes-Pictoverdrag (1916) en het Verdrag van Sevrés (1920) regelen de verdeling van het Ottomaanse Rijk. Van het Ottomaanse wereldrijk [1] blijft een klein deel rond Ankara gereserveerd de Turken. De Turken zijn het niet eens met de verdeling. Met deze onvrede start onder leiding van Mustafa Kemal Atatürk (hierna: Atatürk) de onafhankelijkheidsoorlog. Atatürk heeft het huidige gebied van Turkije onder zijn controle gekregen. In 1923 wordt het verdrag Vrede van Lausanne (1923) getekend dat een eind maakt aan de oorlog en de grenzen van het nieuwe Turkije vastlegt. Atatürk sticht op 29 oktober 1923 de Republiek Turkije. Daarnaast introduceert hij zijn politieke visie (kemalisme). Een visie die Turkije moest moderniseren. Het gevolg hiervan is dat het Kalifaat is afgeschaft, Turkije seculier wordt, het Latijnse schrift wordt ingevoerd en de westerse technologie wordt aangemoedigd. Verder worden alle religieuze rechtbanken ontbonden en de Islam als staatsreligie wordt geschrapt. [2]

Turkije blijft een éénstatenpartij tot 1945. In 1950 komt de Democratische Partij, niet zijnde een staatspartij, onder leiding van Menderez, aan de macht. De partij van Atatürk draagt zonder geweld de macht over aan de Democratische Partij. Vanaf de periode van 1950 tot heden zijn er drie Militaire staatsgrepen geweest (1960, 1971 en 1980) [3], hetgeen zware economische consequenties heeft gehad voor Turkije.

Turkije kan heden ten dage gezien worden als een democratisch, sociale en een seculiere rechtstaat, hetgeen in de Turkse grondwet (hierna: Tgrw.) is vastgelegd [4]. De grondwet geeft in de artikelen 7 tot en met 9 Tgrw. de scheiding der machten weer (Triaspolitica). Hierin wordt de wetgevende macht toebedeeld aan het nationale parlement, de rechtsprekende macht is in handen van onafhankelijke rechters en de uitvoerende macht ligt bij de president en de raad van ministers. De onafhankelijkheid van de rechters wordt in de Tgrw. door de artikelen 138-141 gewaarborgd.