Thailand

Artikelindex

Voorarrest

1) Op het moment van de arrestatie wordt er eerst een persconferentie gehouden zonder dat men in staat van beschuldiging is gesteld.

2) Vervolgens wordt de arrestant naar het politiebureau gebracht in afwachting van zijn verdere procedure. Tevens moet een verklaring worden ondertekend; deze verklaring kan in het Thais of in het Engels opgesteld zijn.

3) Na een verblijf van 12 dagen wordt de gedetineerde overgebracht naar de gevangenis in Bombat. Tevens krijgt de gedetineerde een advocaat toegewezen. De communicatie met de advocaat verloopt meestal vrij stroef vanwege de taalbarrière.

4) In Bombat gelden de volgende regels:
- De gedetineerde krijgt 24 uur per dag kettingen om;
- De gedetineerde wordt kaalgeschoren;
- Lange broeken worden afgeknipt tot korte broeken.

5) Iedere 12 dagen gaat de gevangene naar de rechtbank om het voorarrest te verlengen

6) Na (maximaal) 80 dagen wordt de officiële aanklacht bekend gemaakt en wordt de eerste datum van de rechtszaak in eerste aanleg vastgesteld.

De terechtzitting
First Court (1e aanleg)
1) Het kan 1 tot 5 jaar duren voordat men naar de rechtbank in eerste aanleg (ook wel de First Court genoemd) gaat. Indien de gedetineerde veroordeeld wordt, dan tekent de gedetineerde vaak hoger beroep aan. Wordt de gedetineerde vrijgesproken, dan gaat in de meeste gevallen het Thaise openbaar ministerie in beroep tegen het vonnis.

Uton Court (Hoger Beroep)
2) Het aantekenen van beroep tegen het vonnis in 1e aanleg gebeurt bij de Uton Court. Het kan ongeveer 2 jaar duren voordat de zaak behandeld wordt in de Uton Court.

Dikka Appeal (Cassatie)
3) Indien de uitspraak van de Uton Court negatief is kan men cassatie aantekenen bij de Hoge Raad in Thailand. Het duurt ongeveer anderhalf tot 2 jaar voordat de zaak behandeld wordt.

Indien alle rechtsmiddelen zijn uitgeput (dit wil zeggen dat er geen rechtsgang meer open staat en men is uitgeprocedeerd), dan rest nog alleen het uitleveringsverdrag of de King’s Pardon, ook wel genoemd gratie.


Geraadpleegde bronnen:

  • S. Jiwachart, The Penal Code of Thailand, Bangkok 1998.
  • S. Jiwachart, The Criminal Procedure Code of Thailand, Bangkok 1998.