Thailand

Artikelindex

Monarchie en Politiek 

Koning

De koning is de beroemdste persoon in Thailand die hoog aanzien geniet. Naast de koning is er een grote groep voormalige ministers, hoge militairen en zakenmensen die in hoog aanzien staan. Koning Bhumibol Adulyadej werd op 5 december 1927 geboren in Cambridge, waar zijn vader als dokter in het ziekenhuis werkte. In 1946 betrad koning Bhumibol de troon.
De Thai hebben diep respect voor hun koning en de koninklijke familie. Het nationale volkslied wordt dagelijks rond de klok van 8.00 uur en 18.00 uur bij alle openbare gebeurtenissen gezongen. Toehoorders dienen het staande en in stilte aan te horen.

Regeringsvorm

Het staatshoofd is Bhumibol Abdulyadej; Regeringsleider is Thaksin Shinawatra. Thailand is sinds 1932 een constitutionele monarchie, waarin het koningschap nog een belangrijke rol speelt. De koning is het staatshoofd en bevelhebber van de strijdkrachten. De koning bemoeit zich praktisch nooit met dagelijkse politieke aangelegenheden, maar de regering kan geen besluiten nemen die tegen de koning gekeerd zijn. De huidige koning Bhumibol Adulyadej (Rama IX) is op 9 juni 1946 tot koning gekroond en is daarmee de langst regerende monarch ter wereld. De invloedrijkste functie is die van de premier, die verstrekkende bevoegdheden heeft. De uitvoerende macht berust bij de premier en het kabinet. De premier wordt sinds 1992 niet meer benoemd, maar gekozen door het volk. Het parlement bestaat uit een Senaat of Hogerhuis met 270 benoemde senatoren en een Huis van Afgevaardigden of Lagerhuis met 360 zetels. Het parlement, dat eens in de vier jaar wordt gekozen, had traditioneel weinig bevoegdheden, maar in een grondwetswijziging van juni 1992 werd zijn macht uitgebreid: de premier moet een gekozen parlementslid zijn, het recht van interpellatie(het vragen van inlichtingen door een kamerlid aan een minister) werd toegekend en het de mogelijkheid tot het indienen van moties werd uitgebreid. In de praktijk spelen militairen echter een doorslaggevende rol in het politieke leven. De laatste staatsgreep vond in 1991 plaats en een demonstratie voor meer democratie werd in mei 1992 bloedig onderdrukt door de militairen. In september 1997 werd een nieuwe Grondwet aangenomen, de meest democratische en liberale in de geschiedenis van het land. De grondwet voorziet er onder andere in dat de burgers meer betrokken worden bij het politieke systeem en dat politici ontmoedigd worden hun stem te kopen, zoals tot dan gebruikelijk was. Senaatsleden worden nu direct gekozen via een districtenstelsel en niet meer op voordracht van de premier door de koning benoemd. De kiesgerechtigde leeftijd werd in 1995 verlaagd van twintig naar achttien jaar. Corruptie, bescherming en het ronselen van stemmen maken nog steeds deel uit van het politieke systeem in Thailand, maar de meeste sectoren, ook de militaire, lijken zich in te zetten voor stabiliteit en democratie. Momenteel staan er nationale verkiezingen gepland in februari 2005.

Drugs

De vercommercialisering van opium en de verfijnde vorm van heroïne in Zuidoost Azië is een direct gevolg van ingewikkelde politiek en de oorlogen in dit gebied. Door de grote vraag tijdens de Vietnam oorlog werd een markt geopend in Thailand, Birma, en Laos, ook wel genoemd ‘de gouden driehoek’. De Thaise overheid probeert de bergstammen over te halen andere gewassen te verbouwen. Dit idee maakt uit van een ontwikkelingsprogramma dat door koning Bhumibol is gestart. Er wordt volop gecontroleerd. Zo zijn er vele opiumvelden vernield. Minder dan 2 procent van de opium in de wereld wordt in Thailand geproduceerd.

Bevolking

bangkok_traffic

De inwoners van Thailand zijn afstammelingen van de vele volkeren die hier vanuit alle windstreken neerstreken. De huidige bevolking bestaat voor ca. 80% uit de Thai, die uit Zuidwest-China afkomstig zijn en in de 13e eeuw naar Thailand trokken. De Midden-Thai (de Siamezen) zijn de grootste groep en wonen op de centrale vlakte en in de delta van de rivier de Chao Phraya. De nauw verwante Zuid-Thai (Thai Pak Tai), de Lao en de Noord-Thai zijn andere grote Thaise bevolkingsgroepen. De Shan (Thai Yai) zijn ook verwant aan de Thai en bewonen de heuvels in het noordwesten, langs de grens met Myanmar. In de omgeving van Changrai woont nog een andere Thaise bevolkingsgroep, de Thai Lü. De belangrijkste minderheidsgroep wordt gevormd door de ca. zes miljoen Chinezen (Sino-Thai), die een belangrijk aandeel hebben in handel-, bank- en transportwezen. Momenteel bezit het grootste deel van de bevolking de Thaise nationaliteit en zijn alle andere volkeren zonder veel problemen in de Thaise cultuur geïntegreerd.

Taal

De officiële taal is het Thai, dat de moedertaal is van ca. 80% van de bevolking en in 1283 officieel door koning Ramkamhaeng werd ingesteld. Het Thai behoort tot de Kadai-taalfamilie, is verwant aan het Lao, Shan (Noord-Myanmar), enkele Zuid-Chinese dialecten, en is een toontaal. Als tweede taal komt het Engels veel voor. Evenals het Chinees is het Thais een één letterige taal met vijf toonhoogten, hoog, laag, neutraal, stijgend en dalend. De toonhoogte wordt door middel van accenttekens boven de klinkers aangegeven.

Godsdienst

tempelHet boeddhisme is in de 6e eeuw v.Chr. in India ontstaan. De grondlegger was Siddharta Gautama (560-480 v.Chr.). In Thailand houdt men onze jaartelling aan, maar ook de boeddhistische telling wordt wel gebruikt. Hoewel niet precies bekend is wanneer Boeddha werd geboren, houdt men als geboortejaar 543 voor Christus aan. Het jaar 2005 is 2547 in de boeddhistische jaartelling. Indien u een tempel betreedt dient u schenen uit te doen. Zowel vrouwen als mannen dienen nette lange kleren te dragen.

Geografische indeling

Thailand is bestuurlijk ingedeeld in 73 provincies of ‘changwats’, die door een gouverneur bestuurd worden. De provincies zijn genoemd naar de provinciehoofdstad. De gouverneurs worden benoemd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De provincies zijn onderverdeeld in meer dan 600 districten oftewel ‘amphoes’ en verder in bijna 5000 gemeenten oftewel ‘tambons’. De meeste tambons bestaan uit een aantal dorpen oftewel ‘meobans’, ieder met een zelfgekozen dorpshoofd oftewel ‘kamnan’.

Entree Thailand

Toeristen die in het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort (paspoort ten minste nog 6 maanden geldig na vertrek) ontvangen bij aankomst een visum tot maximaal 1 maand. Bij een voorgenomen verblijf van langer dan 1 maand tot maximaal 3 maanden dient een visum te worden aangevraagd bij de Thaise ambassade in Den Haag. Het verrichten van arbeid gedurende verblijf op een toeristenvisum is nimmer toegestaan en wordt door de Thai autoriteiten beschouwd als een strafbaar feit.


Geraadpleegde bronnen:

  • www.landenweb.com
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • K. Hewison, Political Change in Thailand, Murdoch University , Australie 2004.
  • Rapport Amnesty international, Asia 1999.
  • S. Giovanoli, Basic Thai, Editions Duang Kamol, Bangkok 2002.
  • S. Bao, J, Cummings, S. Martin & C. Williams, Lonely Planet 10th edition, August 2004.
  • U. Johannen, J. Rudolph & J. Gomez, The political dimensions of the asian crisis, FN Foundation, Singapore 2000.
  • T. Locke, Expert Reisgids Thailand, Houten, 2001.