Thailand

Artikelindex

tmapAlgemeen

Oorsprong

De officiële naam van Thailand is Ratcha Anachak Thai, verkorte vorm: Prades of Prathet Thai, Muang-Thai dit betekent het ’land van de vrije mensen’ tot 1939 was dit in Europa bekend als Siam. Siam is een koninkrijk in Zuidoost-Azië en ligt op het schiereiland van Indo-China. De inwoners beschouwen hun land met recht als één van de vrijere samenlevingen in Azie. Ze hebben veel overgenomen van Chinese en Indiase beschavingen. De Thai zijn vaak zorgeloos en vrolijk.

Etiquette

De groet in Thailand geschiedt door de handen voor de neus te vouwen en het hoofd enigszins te buigen. Hoger gehouden handen ( ter hoogte van het voorhoofd ) wijzen op een devote groet, die tegenover monniken, oude mensen en hooggeplaatste personen gebruikelijk is. Lager gevouwen handen (ter hoogte van de mond of nog lager) zijn alleen toegestaan tegenover lager geplaatsten; anders is deze groet beledigend. Gedag zeggen is voor de vrouwen “Sawadeeka” en voor de mannen “Sawadee krab”. Monniken in Thailand mogen niet aangeraakt worden door vrouwen. Als een vrouw zich dicht in de buurt van een monnik bevindt kan dit een belediging zijn.

Voeten zijn een ’onedel’ lichaamsdeel. Het wordt als zeer onbeleefd beschouwd bij het zitten de benen (voeten) naar iemand te wijzen. Probeer dit te voorkomen. Het hoofd daarentegen wordt beschouwd als heilig, daarom mag men nooit het hoofd van een Thai aanraken en ook kinderen niet over hun bol strijken.

Afdingen is in Thailand de gewoonste zaak van de wereld. Indien men niet afdingt wordt dit vaak als een belediging opgevat. Met een glimlach komt men een heel eind.

Amazing

Mai pen rai betekent “maak je niet druk” en dat is de sfeer die men zal proeven bij aankomst in Thailand. De glimlach is in Thailand een natuurlijk aspect van het leven en wordt vaak gebruikt om beschamende situaties het hoofd te bieden. Als u aan een Thai de weg vraagt, zal hij of zij u glimlachend antwoorden en u ergens heen wijzen, ook al heeft men geen idee waar u heen wilt. Het geen ’nee’ durven of willen zeggen is ook een typische eigenschap van een Thai. Vaak zwijgt of lacht een Thai ook gewoon als hij iets afkeurt of een ontkennend antwoord moet geven.
Het Thais nieuwjaar vindt altijd in april plaats. Tijdens dit feest gooit iedereen met water, omdat april de warmste maand van het jaar is. Het Songkran-waterfestival was oorspronkelijk bedoeld als eerbewijs aan de ouders. Op rustige wijze werd geparfumeerd water over hun handen gegoten en offers gebracht bij de as van de voorouders.

klimaat2

Klimaat

Het grootste deel van Thailand heeft een tropisch moessonklimaat, te verdelen in drie seizoenen met een gemiddelde hoge dagelijkse temperatuur van 25°C. De temperatuur stijgt bijna nooit boven de 35°C en daalt nooit verder dan 16°C. Op de hoogste bergtoppen kan het wel eens vriezen en in de winterperiode kan het behoorlijk koel zijn met temperaturen rond de 10°C. De verschillen tussen dag- en nachttemperaturen kunnen in het noorden en midden van het land zeer groot zijn, tot een verschil van 20°C. De gemiddelde jaarlijkse neerslag voor het grootste deel van het land bedraagt 1200-1400 mm. Aanzienlijk vochtiger zijn het zuiden (1400-2400 mm) en de streek ten oosten van Chanthaburi (meer dan 2400 mm).

 

Tijdsverschil

In onze zomertijd is het in Thailand 5 uur later en in de wintertijd is het 6 uur later.