Indonesië

Artikelindex

Algemeen

1. Geografische ligging
De Republiek Indonesië (Republik Indonesia) is een eilandenarchipel in Zuidoost Azië, en grenst aan Papua-Nieuw Guinea, Oost-Timor en Maleisië. Indonesië ligt op de zogenaamde ‘Ring van Vuur’. Dit is een gebied in de Grote Oceaan waar regelmatig aardbevingen, zeebevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. In Indonesië zijn 129 actieve vulkanen te vinden. De Indonesische archipel bestaat uit 17.000-20.000 eilanden, waarvan minimaal 8.000 eilanden onbewoond zijn. Het precieze aantal eilanden is niet bekend. De hoofdstad van Indonesië is Jakarta, gelegen op het eiland Java.

2. Klimaat
Aangezien Indonesië nabij de evenaar ligt, zijn de temperaturen gedurende het hele jaar ongeveer hetzelfde, zo rond de 30 graden Celsius. Indonesië kent twee seizoenen; het regenseizoen en het droge seizoen. Het regenseizoen (musim hujan) loopt van oktober tot en met april. Tijdens het regenseizoen kan het dagen aaneengesloten regenen met alle gevolgen van dien (landverschuivingen, overstromingen, verkeersstremmingen, het onderlopen van huizen etc.). Het droge seizoen (musim panas) loopt van mei tot en met september.

3. Tijdsverschil
Indonesië is opgedeeld in drie tijdszones. Het is in Indonesië later dan in Nederland. De mate van het tijdsverschil is afhankelijk van de tijdszone in Indonesië, en of het winter- of zomertijd is in Nederland. Java, Sumatra, West en Noord Kalimantan vallen onder de West Indonesische tijdszone. Tijdens de zomertijd is het hier vijf uur later dan in Nederland, tijdens de wintertijd is het tijdsverschil zes uur. Onder de Centraal Indonesische tijdszone vallen Bali, Nusa Tenggara, Zuid en Oost Kalimantan en Sulawesi. Het tijdsverschil tussen Nederland en de Centraal Indonesische tijdszone is gedurende de zomertijd zes uur en tijdens de wintertijd zeven uur. Papua en Maluka vallen onder de Oost Indonesische tijdszone. Dit betekent dat het tijdsverschil gedurende de zomertijd zeven uur is en tijdens de wintertijd acht uur bedraagt.

4. Motto
Indonesië is opgebouwd uit verschillende bevolkingsgroepen met uiteenlopende culturen, etnische achtergronden, talen, godsdiensten en geschiedenissen. Door deze verscheidenheid kan niet gesproken worden van de Indonesische cultuur. Indonesië staat, ondanks deze verscheidenheid, toch een eenheid voor. Het Indonesische motto luidt dan ook als volgt: Bhinneka Tunggal Ika. Dit betekent, vrij vertaald, Eenheid in diversiteit.

5. Bevolking
Qua inwonersaantal is Indonesië het op drie na grootste land ter wereld. Volgens de laatste volkstelling, die dateert uit 2009, wonen er meer dan 240 miljoen mensen in Indonesië. Dit bevolkingsaantal zal de komende decennia verder groeien. Momenteel is er een bevolkingsgroei van ongeveer 1% (2.4 miljoen mensen) per jaar. Meer dan de helft van de totale Indonesische populatie is woonachtig in stedelijke gebieden. Java is het dichtst bevolkte eiland van Indonesië. Er wonen ongeveer 130 miljoen mensen op Java. De levensverwachting van de Indonesische bevolking is 70.5 jaar. Van de volwassen bevolking is 92% analfabeet.

6. Taal
In Indonesië worden meer dan 300 verschillende talen gesproken. Deze talen variëren van dialecten tot volwaardige talen. De nationale taal, die vrijwel overal gesproken wordt, is het Bahasa Indonesia.

7. Godsdienst
De Indonesische Grondwet garandeert vrijheid van godsdienst. Deze vrijheid is echter wel aan een beperking onderhevig. De Grondwet stelt dat de staat gebaseerd is ‘op het geloof in die ene en enige god’. Hieruit volgt dat volgens de Grondwet iedere Indonesische inwoner (tenminste op papier) dient te geloven in één van de zes erkende godsdiensten; atheïsme wordt niet erkend. De erkende godsdiensten zijn de Islam, het Katholicisme, het Protestantisme, het Hindoeïsme, het Boeddhisme en het Confucianisme. De Islam is de meest voorkomende godsdienst in Indonesië. Ruim 86% van de Indonesische bevolking is Islamitisch. Dit maakt Indonesië de grootste Islamitische moslimbevolking van de wereld. 10% van de bevolking is Christelijk, 3% van de Indonesische bevolking is Hindoe en 1% is aanhanger van het Boeddhisme.

8. Geschiedenis
Indonesië kent een roerige geschiedenis. Vanwege de grote diversiteit en rijkdom aan natuurlijke grondstoffen is de Indonesische archipel altijd zeer aantrekkelijk geweest voor handelaars van over de hele wereld. Deze buitenlandse krachten hebben invloed gehad op verschillende culturele aspecten in Indonesië. In de eerste eeuwen na Christus zorgde de invloed van India voor de verspreiding van het Hindoeïsme en Boeddhisme in Indonesië. Islamitische handelaren brachten later de Islam met zich mee. Vanaf de zestiende eeuw zijn er verschillende Europese ontdekkingsreizigers geweest die in de Indonesische specerijen handelden. De Nederlandse VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) vestigde zich in 1602 in Indonesië en er volgde een bloeiende specerijenhandel. In 1798 ging de VOC failliet en werd Indonesië een nationale kolonie van Nederland. Indonesië droeg in deze tijd de naam Nederlands Oost-Indie. Nederlands Oost-Indie bleef tot de Tweede Wereldoorlog een kolonie van Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nederlands Oost-Indie bezet door de Japanners. Gedurende deze bezetting kon de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging groeien. Het gevolg hiervan was dat in 1945, na het beëindigen van de Japanse bezetting en de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijke Republiek Indonesië werd uitgeroepen. De Indonesische onafhankelijkheid werd echter pas in 1949 door Nederland erkend.

9. Politieke structuur
In 1945 riep Sukarno de onafhankelijkheid en de Republiek Indonesië uit. Sukarno werd de eerste president van de Republiek Indonesië. Hij regeerde op autoritaire wijze tot en met 1967. Het toenmalige hoofd van het leger, Suharto, werd in 1967 President. De heerschappij van Suharto kenmerkte zich, evenals die van Sukarno, door een autoritaire leidingstijl, corruptie en onderdrukking van politieke oppositie. Maar ook door steun van de VS en een stabiele economische groei. In 1998 werd president Suharto tijdens de Reformasi afgezet. Sindsdien is er een overgang zichtbaar tussen het voorheen autoritaire staatssysteem naar een meer democratisch systeem. Na het autoritaire bewind van Suharto volgden er vier presidenten in de geschiedenis van Indonesië: Habibie, Wahid, Sukarnoputri en sinds 2004 Susilo Bambang Yudhoyono. In 2004 werd de President voor het eerst rechtstreeks door het volk gekozen. Voorheen werd alleen de Vice President door het volk gekozen. De Vice President stelde vervolgens een President aan.

In principe heeft iedere volwassen inwoner van Indonesië stemrecht. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. De volgende groepen hebben geen stemrecht: bepaalde actieve leden van het leger en de politie, veroordeelde criminelen met een gevangenisstraf van vijf jaar of meer, personen met geestelijke stoornissen en personen waarvan het stemrecht af is genomen door het oordeel van een rechter. Minderjarigen (zowel jongens als meisjes) die getrouwd zijn worden als volwassen gezien, en hebben derhalve ook het recht om te stemmen.

Indonesië kan anno 2010 gezien worden een republiek met een gekozen parlement en een gekozen President. In het parlement zetelen vertegenwoordigers van allerhande politieke partijen. De wetgevende macht ligt bij het parlement, bestaande uit een Eerste en een Tweede Kamer. De uitvoerende macht ligt bij de President. Er is in principe sprake van een onafhankelijke rechtssprekende macht. De onafhankelijkheid van de rechtssprekende macht is echter zeer omstreden, voornamelijk omdat de rechtssprekende macht vaak in één adem met corruptie genoemd wordt.


Referenties

  • J.M. Otto (2006). Sharia en nationaal recht in Indonesië. In: Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden. Amsterdam: Amsterdam University Press. pp.269-302.
  • www.landenweb.nl
  • Lindsey, T. & Santosa, M.A. (2008). The trajectory of law reform in Indonesia: A short overview of legal systems and change in Indonesia. In: Indonesia: Law and society. Sydney: The Federation Press.
  • R. Ver Berkmoes, M. Cohen, M. Elliott, T. Holden, G. Mitra, J. Noble, A. Skolnick, I. Stewart & S. Waters (2009). Lonely planet: Indonesia. Australia: Lonely Planet Publications Pty Ltd.
  • www.wikipedia.nl