Cambodja

Artikelindex

Algemeen

1.1. Geografische ligging
Het koninkrijk Cambodja ligt in Zuidoost Azië en grenst aan Thailand, Vietnam en Laos. De zuidwestkust van Cambodja grenst aan de Golf van Thailand. De hoofdstad van Cambodja is Phnom Penh, dit is het politieke, economische en culturele centrum van het land. Cambodja is opgedeeld in 23 provincies en 1 stedelijk gebied (Phnom Penh).

1.2. Klimaat
Cambodja heeft, net als de rest van Zuidoost Azië, een tropisch klimaat. Dit betekent dat het jaar opgedeeld is in een regen- en een droog seizoen. Het regenseizoen in Cambodja loopt van mei tot en met oktober. Van november tot en met april is het droge seizoen. De temperatuur is afhankelijk van het seizoen, maar ligt over het algemeen tussen de 21 en 35 graden Celsius.

1.3. Tijdsverschil
Gedurende de wintertijd is het in Cambodja 6 uur later dan in Nederland. In de zomertijd is het in Cambodja 5 uur later dan in Nederland.

1.4. Bevolking
Er wonen meer dan 14,7 miljoen mensen in Cambodja, waarvan er meer dan 1,5 miljoen mensen in de hoofdstad Phnom Penh wonen.

De Cambodjaanse bevolking kan onderverdeeld worden in verschillende etnische groeperingen, namelijk: Khmer (90%), Vietnamees (5%), Chinees (1%) en Overig (4%).

1.5. Taal
De officiële voertaal in Cambodja is Khmer, wat zich kenmerkt door een ander alfabet en schrijfwijze dan het bij ons bekende romaanse alfabet. 95% van de Cambodjaanse bevolking spreekt Khmer. Ook wordt er (op kleinere schaal) Frans en Engels gesproken.

1.6. Religie
De officiële religie in Cambodja is het Boeddhisme. 96,4% van de Cambodjaanse bevolking in Boeddhistisch. 2,1% van de bevolking is Islamitisch, de overige 1,5% van de bevolking valt in de categorie 'overig'. In Cambodja is de vrijheid van godsdienst vastgelegd in de grondwet.

1.7. Geschiedenis
Net als vele landen in de regio, kent Cambodja een zeer roerige verleden.

Van 1863 tot en met 1953 (met een onderbreking van 1941-1945, toen Japan Cambodja bezette) is Cambodja een kolonie geweest van Frankrijk. Cambodja was deel van het zogenaamde Franse Indochine. Tijdens de kolonisatie bleef de koning van Cambodja aan. De Fransen hadden echter een flinke vinger in de pap als het ging om de opvolging van de koning en zij zorgden ervoor dat er altijd Fransgezinde mannen gekroond werden. De laatste koning van Cambodja onder Frans bewind was koning Norodom Sihanouk. Deze koning bleek echter minder volgzaam dan gedacht en verklaarde Cambodja onafhankelijk in 1953.

Na de onafhankelijkheid van Frankrijk werd Cambodja een constitutionele monarchie. Tussen 1969 en 1973 werd Cambodja gebombardeerd, en binnengevallen, door Amerika en Vietnam in hun gevecht tegen de Viet Cong en de Khmer Rouge.

Na de Vietnam oorlog was er sprake van grote armoede en honger in Cambodja. Ongeveer 75% van het vee en de rijstvelden was vernietigd. De Khmer Rouge, geleid door Pol Pot, nam in 1975 de leiding in Phnom Penh over. Dit regime kenmerkte zich door de gedachte dat het land wederopgebouwd moest worden door middel van gedwongen arbeid van de bevolking in rurale projecten. Alle westerse invloeden werden vernietigd. Geschat wordt dat, onder het regime van Pol Pot, ongeveer 2 miljoen Cambodjanen zijn gestorven aan executies, gedwongen arbeid, honger en ziekten. Dit is ongeveer 1/4 van de toenmalige bevolking van Cambodja. De Khmer Rouge heeft zich schuldig gemaakt aan massamoord en genocide, waarbij verschillende specifieke etnische groeperingen het doelwit waren. In 2010 is het eerste Khmer Rouge lid schuldig bevonden aan war crimes en crimes against humanity en heeft een gevangenisstraf van 35 jaar opgelegd gekregen.

In 1978 viel Vietnam Cambodja binnen, waarna er een hevige burgeroorlog woedde.

Na vredesonderhandelingen in Parijs vanaf 1989, werd in 1993 het gezag van de koning in Cambodja hersteld. Cambodja is op dit moment het enige land ter wereld dat onderhevig is geweest aan het communisme en nu een koning heeft.

1.8. Politieke structuur
Heden is Cambodja is een multipartijen democratie in een constitutionele monarchie. Deze regeringsvorm is in principe hetzelfde als in Nederland. Cambodja is een koninkrijk waarin verschillende politieke partijen actief en vrij verkiesbaar zijn. De koning heeft slechts een beperkte invloed op wet- en regelgeving.

De minister-president van Cambodja wordt aangewezen door de koning, maar hij luistert hierbij naar het advies van de volksvertegenwoordiging. Sinds 1985 is Hun Sen minister-president, en daarbij hoofd van de regering. De koning, Norodom Sihamoni (regeert sinds 2004), is staatshoofd.

De uitvoerende macht in Cambodja ligt bij de minister-president en ministers. De wetgevende macht in Cambodja ligt bij het parlement, wat opgedeeld wordt in de volksvertegenwoordiging en de Senaat. De volksvertegenwoordiging wordt door het volk gekozen en heeft een zitting van vijf jaar. De Senaat wordt door verschillende mensen samengesteld. In totaal zijn er 61 zetels in de Senaat: 2 worden er gekozen door de koning, 2 door de volksvertegenwoordiging en de overige 57 zetels worden gekozen door parlementariërs en community councils. De Senaat wordt iedere vijf jaar opnieuw gekozen.


Referenties

  • CIA – The World Factbook. Geraadpleegd via: www.cia.gov
  • Wikipedia. Geraadpleegd via: www.wikipedia.org