Zuid-Afrika

Artikelindex

Algemene informatie

In 1910 werd de Unie van Zuid-Afrika gevormd, die een onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest werd. Zuid-Afrika voerde de politiek van apartheid (gescheiden ontwikkeling van de diverse rassen) in, welke na de verkiezingsoverwinning van de Nationale Partij in 1948 nog werd versterkt.

In de jaren eindigde de apartheid. Toenmalig President de Klerk liet de bekende anti-apartheidsactivist Nelson Mandela vrij op 11 februari 1990 en in 1994 werden er voor het eerst algemene verkiezingen voor alle rassen gehouden, leidend tot een bestuur van de (overwegend zwarte) anti-apartheidsgroepering ANC, eerst onder leiding van Mandela, later onder Thabo Mbeki. De nieuwe regering voerde een beleid van ’rechtstellende actie’ om de ongelijkheden van het verleden te beëindigen. Sinds 1996 is een nieuwe grondwet in werking. Zuid-Afrika is een republiek in transformatie; niet alleen heeft het land het laatste decennium een enorme positieve sociale en politieke omwenteling gemaakt, het is ook het land met een waanzinnig verschil tussen arm en rijk, en het heeft het hoogste percentage HIV besmetten dat de wereld kent.

De grootste handelspartner van Zuid-Afrika is de Verenigde Staten. Sinds 1994 zijn de banden met Europa zichtbaar verbeterd. In Europa zijn 51 ambassadeurs en consuls-generaal die Zuid-Afrika vertegenwoordigen. In Nederland zit de Zuid-Afrikaanse Ambassade in Den Haag.

Zuid-Afrika neemt deel en levert een bijdrage aan verschillende internationale organisaties. De deelname en bijdrage nemen toe, sinds Zuid-Afrika in 1994 opnieuw is toegelaten tot de United Nations. In 1999 heeft Zuid-Afrika een handelsontwikkeling en samenwerkingsovereenkomst getekend met de Europese Unie. Sinds 1994 is Zuid-Afrika ook weer toegelaten tot het Gemenebest. Onder het Gemenebest vallen de landen die vroeger tot het Britse Rijk behoorden. Zuid-Afrika krijgt via het Gemenebest geld voor projecten die zijn gericht op samenwerking op technisch gebied.

Zuid-Afrika heeft een president als staatshoofd. Sinds 16 juni 1999 is Thabo Mbeki de president. Hij nam deze taak over van Nelson Mandela. Zuid-Afrika kent drie hoofdsteden. In Pretoria zetelt de Regering. In Kaapstad zetelt het Parlement. En in Bloemfontein zetelt de juridische macht.

Zuid-Afrika heeft een overheid die is opgedeeld in drie niveaus, namelijk op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Het parlement is de wetgevende macht, het ministerie is de uitvoerende macht en de hoge raad is de rechterlijke macht. De president is staatshoofd en leider van het kabinet. De president wordt gekozen door het National Assembly. Het National Assembly kun je vergelijken met onze Tweede Kamer, de volksvertegenwoordiging. De president kies zelf een vice-president uit. Die moet hij kiezen onder de leden van het National Assembly. De vice-president van Zuid-Afrika is Jacob Zuma.

Het kabinet bestaat uit de president, de vice-president en de ministers. De president kiest zelf ministers en geeft aan welke functie ze krijgen. De ministers worden ook gekozen uit het National Assembly. De president wijst ook een lid van het kabinet aan voor de functie van voorzitter van het National Assembly. In overeenstemming met de grondwet, heeft iedere provincie een eigen wetgevende macht. Deze macht heeft tussen de 30 en 80 leden. De leden worden gekozen. De uitvoerende macht bestaat uit een premier en een aantal leden. De premier wordt gekozen bij provinciale verkiezingen.


Geraadpleegde bronnen:
www.wikipedia.nl
Allister Sparks, een geschiedenis van Zuid- Afrika, anthos