Afrika

Afrika is na Azië het op één na grootste continent van de wereld, zowel in oppervlakte als in bevolking. Vrijwel geheel Afrika behoort tot de Derde Wereld. In veel landen van Afrika zijn regeringen uiterst corrupt. Vaak zijn het leiders die ooit met de beste bedoelingen aan de macht kwamen, bijvoorbeeld om dictatoriale regimes te verdrijven, maar inmiddels dezelfde machtsbelangen hebben als hun voorgangers.

Overzicht Nederlandse gedetineerden in Afrika:

- Algerije 1;
- Egypte 4;
- Ghana 12;
- Gambia 3;
- Marokko 64;
- Tunesië 1;
- Zambia 1;
- Zuid Afrika 5.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een complete lijst van Nederlandse gevangenen in het buitenland vindt u hier op de website van het ministerie van buitenlandse zaken.

Mocht u bij de besproken landen niet het land vinden dat u zoekt, dan wil dat niet direct zeggen dat op dat land geen landenspecialist werkzaam is. U kunt de stichting via een email hierover raadplegen.


Geraadpleegde bronnen:

  • Bijlage Kamerbrief inzake consulaire bijstand aan gedetineerden in het buitenland d.d. 4-12-2007.
  • Kamerstukken II 83928, Algemene rekenkamerrapport, Gedetineerdenbegeleiding Buitenland, SDU uitgeverij, Den Haag 2005.
  • PrisonLAW.