Doelstelling PrisonLAW volledige tekst

PrisonLAW is een onafhankelijke juridische organisatie die zich richt op Nederlandse gedetineerden in het buitenland. PrisonLAW heeft als doel het verschaffen van juridische informatie en het bestrijden van mensenrechtenschendingen. Kortom: PrisonLAW streeft naar een nieuwe kans voor rechtvaardigheid.

Hulp en dienstverlening aan gedetineerden kan mede worden gerealiseerd door het uitbouwen van een constructieve samenwerking met diverse actoren in Nederland en het betreffende gastland.

PrisonLAW tracht de doelstelling onder meer te bereiken door:

 • het verschaffen van juridische informatie;
 • het verlenen van juridische dienstverlening aan Nederlandse gedetineerden in een gastland;
 • het bieden van informatieve en juridische steun aan achterblijvers en familieleden;
 • het bijwonen van zittingen en het bewaken van processen achter de schermen;
 • als achterban functioneren (second opinion) tussen de Nederlandse politiek en de politiek in het gastland;
 • het afleggen van bezoeken aan de Nederlandse gedetineerden.

PrisonLAW wil de uitoefening van het recht op hulp en dienstverlening van de gedetineerden waarborgen. De gedetineerde als hulpvrager, als bepaler van de keuze van welke hulp en dienstverlening hij gebruik wenst te maken, staat bij PrisonLAW voorop. PrisonLAW kan niet in de rechtsgang van een ander land treden. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het rechterlijk oordeel, de beantwoording van de schuldvraag en de bepaling van de strafmaat bij de lokale autoriteiten ligt. Op diplomatiek niveau zal PrisonLAW streven naar de waarborging van het proces van de Nederlandse gedetineerden in het betreffende gastland.

Missie

PrisonLAW's missie is werken aan een nieuwe kans voor rechtvaardigheid. Mensenrechten zijn onvervreemdbare rechten die een ieder toekomen. Een officiële aanklacht, onafhankelijkheid van de rechters, berechting binnen redelijke termijn, het voorbereiden van de verdediging, het horen van getuigen, geen dwang tot bekennen, berechting volgens een wettig systeem op het moment van het misdrijf. Al deze elementen behoren tot het voeren van een eerlijk proces. PrisonLAW zal deze elementen zoveel mogelijk nastreven en aan de orde stellen in het betreffende gastland.

Aanpak

Thailand is het eerste land waarmee PrisonLAW is gestart. Inmiddels is het werkgebied echter uitgebreid. Van elk land (binnen het werkgebied) wordt het lokale rechtssysteem in kaart gebracht en worden processtukken bestudeerd. Er wordt contact onderhouden en informatie uitgewisseld met familieleden, politiek, ambassade, advocaten en met overige instanties. Vanwege de gevoeligheid van een aantal zaken en de grote verschillen in de rechtsgang zal PrisonLAW diplomatiek en strategisch te werk gaan.

PrisonLAW tracht de doelstelling onder meer te bereiken door:

 • het verschaffen van juridische informatie;
 • het verlenen van juridische dienstverlening aan Nederlandse gedetineerden in een gastland;
 • het bieden van informatieve en juridische steun aan achterblijvers en familieleden;
 • het bijwonen van zittingen en het bewaken van processen achter de schermen;
 • als achterban functioneren (second opinion) tussen de Nederlandse politiek en de politiek in het gastland;
 • het afleggen van bezoeken aan de Nederlandse gedetineerden.